Sponsor                                           
International Association on Mechanization of Field Experiments (IAMFE).   

Co-organizers
Chungnam National University(CNU)
Federal Scientific Agroengineering Center(VIM)

Surport organizers
Chinese Society of Agricultural Engineering
Korean Society of Precision Agriculture  
Graduate School of Smart Agriculture (CNU)
Qingdao Plantech Mechanical Technology Co.,Ltd 

Organizer
Committee

Co-Chairs:  

Shang Shuqi 

Vladislav Minin

Sun-Ok Chung


Academic Members:   

Shang Shuqi

Luo Xiwen

Chen Xuegeng 

Vladimir Popov

Zhao Chunjiang

Vladislav Minin  

Sun-Ok Chung

Zhu Ming  

Wang Jiasheng 

John Hampton 

Yakov Lobachevsky

Chen Shaojiang 

Taewook Kim

Yushin Ha  

Hak-Jin Kim  

John Stevens

Anders Heen

Torbjorn Leuchovius

Chanseok Ryu


Organizing Members:   

Liu Xinmin  

Sun-Ok Chung

Vladislav Minin  

Tian Yike

Wang Yingkuan

Hani Mehana  

Xu Ying 

Jiao Lei  

Wang Dongwei  

Wang Jiasheng

Du Kun  

Wang Haiyan 

Yang Ranbing

Yang Hao    

Li Guoying